ถุงกรอง (Filter Bag)

นอกจากการนำเข้าผ้ากรอง ทางบริษัทยังผลิตและตัดเย็บ (OEM) ถุงกรองของเหลว ถุงกรองฝุ่น ต่างๆ รวมไปถึงการตัดเย็บตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

ลองมาทำความเข้าใจเรื่องถุงกรองเพิ่มเติมขึ้นกันอีกสักหน่อยครับ

กลไกที่สำคัญในการกรองฝุ่นด้วยถุงกรอง คือ การชน (Impaction) แพร่ (Diffusion) และยึด (Interception) ระหว่างฝุ่นกับถุงกรอง ซึ่งกลไกหลักที่สำคัญที่สุดคือ การชน ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในถุงกรองมากกว่า 20 ครั้ง ระบบถุงกรองสามารถบำบัดฝุ่นขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้ (กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2547) มี ข้อดีคือ ประสิทธิภาพสูงในการดักฝุ่นขนาดเล็ก ฝุ่นที่ดักได้จะเป็นฝุ่นแห้ง เช่น ฝุ่นในอุตสาหกรรมผลิตยา สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ พลังงานที่ใช้และความดันลดไม่มาก และไม่เกิดน้ำเสีย ส่วนข้อเสียคือ มักมีขนาดใหญ่ ต้องการการบำรุงรักษามาก มีข้อจำกัดกับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูง และหากฝุ่นมีความชื้นจะทำให้เกิดการอุดตันภายในถุงกรอง

ในการออกแบบถุงกรองจะคิดประสิทธิภาพเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ว่าถุงกรองจะมีขนาดพื้นที่เท่าใด แต่หากถุงกรองมีพื้นที่น้อยก็จะทำให้ความดันลด (Pressure drop) มี ค่าสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังทำให้ฝุ่นมีความเร็วในการพุ่งชนถุงกรองสูง ฝุ่นจะเกาะในเนื้อผ้ากรองแน่นกว่าถุงกรองที่มีพื้นที่มาก ทำให้การทำความสะอาดเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการออกแบบถุงกรองก็คือ การหาขนาดของถุงกรองที่เหมาะสมนั่นเอง โดยสามารถคิดได้จากอัตราส่วนปริมาณอากาศที่ใช้ต่อพื้นที่ถุงกรอง (Air-to-Cloth ratio; A/C ratio หรือ Gas-to-Cloth ratio; G/O ratio) มีหน่วยเป็น ลูกบาศก์ฟุตต่อนาทีต่อตารางฟุต (ft3/min-ft2) A/C ratio ขึ้นอยู่กับระบบทำความสะอาดถุงกรอง ซึ่งมีด้วยกัน 3 ระบบ ได้แก่

  1. ระบบ Reverse Air: ในการทำความสะอาดจะเป่าอากาศไหลย้อน (Reverse) ในทิศตรงข้ามกับการกรอง ผ้ากรองที่นำมาใช้ทำจากผ้าทอ (Woven fabrics) ค่า A/C ratio ที่ใช้จะอยู่ในช่วงประมาณ 1 – 3 ft3/min-ft2 เป็นระบบการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด ในการใช้งานจึงต้องการพื้นที่ถุงกรองมากที่สุด แต่มีข้อดีคือ สามารถใช้ดักฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูงได้
  2. ระบบ Shaking: เป็นการใช้การสั่นของถุงกรองเพื่อให้ฝุ่นที่ติดอยู่หลุดออกมา ระบบนี้ต้องการขนาดพื้นที่ในถุงกรองน้อยกว่าระบบ Reverse Air และราคาถูกกว่าระบบ Pulse Jet ค่า A/C ratio ที่ใช้มีค่าประมาณ 2 - 6 ft3/min-ft2
  3. ระบบ Pulse Jet: เป็นการใช้ก้อนอากาศ (Bubble) อัดเป็นจังหวะ (Pulse) เพื่อทำความสะอาดถุงกรอง มีประสิทธิภาพสูงที่สุด ทำให้ความต้องการพื้นที่ในการกรองต่ำสุด ผ้ากรองที่ใช้ทำจากผ้าสักหลาด (Felted fabrics) ค่า A/C ratio ที่ใช้จะอยู่ในช่วงประมาณ 5 - 15 ft3/min-ft2 ข้อเสียคือ มีราคาสูงมาก และใช้กับฝุ่นที่มีอุณหภูมิสูงไม่ได้

 

 

ถุงกรอง สามารถผลิตและตัดเย็บได้จากผ้าที่มาจากเส้นใยชนิดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

ชนิดของเส้นใย ความทนทาน อุณหภูมิสูงสุด (oC) ความทนทานสภาพความเป็นกรด ความทนทานสภาพความเป็นด่าง ความทนทานการกัดกร่อนและการโค้งงอ (flex)
Polypropylene 93 ดีเลิศ ดีเลิศ ดีมาก
Nylon 93-110 พอใช้ ดีเลิศ ดีเลิศ
Polyester 135 ดี ดีมาก ดีมาก
Nomex (Aromatic Polymide) 240 พอใช้ ดีเลิศ ดีเลิศ
Fiberglass 260-400 พอใช้ พอใช้ พอใช้

 

ข้อดีและข้อจำกัดของถุงกรอง มีดังต่อไปนี้

ข้อดี

ข้อเสีย

 

- มีประสิทธิภาพในการเก็บกักอนุภาคสูง ทั้งอนุภาคขนาดใหญ่และเล็ก

 

- คุณภาพของอากาศที่ผ่านถุงกรองมีคุณภาพดี สามารถนำอากาศกลับมาใช้หมุนเวียนในโรงงานได้ เพื่อช่วยอนุรักษ์พลังงาน

 

- อนุภาคที่เก็บกักได้จะแห้ง สามารถนำไปกำจัดหรือเข้าสู่กระบวนการใหม่ได้

 

- การเดินเครื่องหรือควบคุมการทำงานค่อนข้างง่าย

 

- ต้นทุนต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตและสครับเบอร์

 

- สามารถเลือกใช้ผ้ากรองได้หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

 

- มีข้อจำกัดในเรื่องอุณหภูมิของก๊าซ โดยทั่วไปถ้าอุณหภูมิของก๊าซที่เข้าถุงกรองมีอุณหภูมิสูง จำเป็นต้องเลือกใช้ผ้ากรองชนิดพิเศษซึ่งจะมีราคาแพง

 

- ต้องการการบำรุงรักษามาก เช่น การเปลี่ยนถุงกรองเป็นประจำ

 

- อายุการใช้งานของถุงกรองอาจสั้น เนื่องจากอุณหภูมิหรือสภาพความเป็นกรดด่าง

 

- อาจเกิดไฟไหม้ถุงกรองได้ ถ้าเก็บกักอนุภาคที่สามารถติดไฟได้และได้รับประกายไฟขึ้น

 

- จำเป็นต้องจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หน้ากากกรองอนุภาคให้แก่บุคลากร เมื่อทำการเปลี่ยนถุงกรอง

 

- ความดันสูญเสียอยู่ในระดับปานกลางคือประมาณ 10 ถึง 25 เซนติเมตรของน้ำ

 

 

News & Event

Articles

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกใช้ประเภทของผ้ากรอง จะขึ้นอยู่กับประเภทของการกรอง และสภาพแวดล้อมในการกรอง หรือเรื่องฝุ่นละอองสะสมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ ประเภทของการกรอง (a) กรองอากาศ หรือ (b) กรองของเหลว การต้านทานความร้อน การทนต่อสารเคมี คุณสมบัติทางกายภาพของผ้ากรอง ...

Get our Newsletter

Statistics

Visitor Hits
194520