แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัท

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ / บริษัทคู่ค้า / หน่วยงานราชการ / หน่วยงานเอกชน ทุกท่าน
เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนที่อยู่ของบริษัท

บริษัท เบเนฟิค จำกัด หรือ Benephic Company Limited ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทมีการย้ายที่ตั้งสำนักงาน จากที่อยู่เดิมคือ 120/271 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 เป็นที่อยู่ใหม่ ดังนี้

บริษัท เบเนฟิค จำกัด
120/289 ซ.วชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260

ซึ่งที่อยู่ดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ สามารถใช้ในการติดต่อประสานงานหรือออกเอกสารสำคัญต่างๆ รวมทั้งการออกเอกสารที่เกี่ยวกับทางภาษีหรือทางบัญชีได้

ทางบริษัท เบเนฟิค จำกัดหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจจากสินค้าและบริการของเรา และมีความยินดีให้ความอนุเคราะห์ในการสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบผ้ากรองอุตสาหกรรมจากเราอย่างสม่ำเสมอต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ
Benephic Co.,Ltd.

News & Event

Articles

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกใช้ประเภทของผ้ากรอง จะขึ้นอยู่กับประเภทของการกรอง และสภาพแวดล้อมในการกรอง หรือเรื่องฝุ่นละอองสะสมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ ประเภทของการกรอง (a) กรองอากาศ หรือ (b) กรองของเหลว การต้านทานความร้อน การทนต่อสารเคมี คุณสมบัติทางกายภาพของผ้ากรอง ...

Get our Newsletter

Statistics

Visitor Hits
192179