อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • Air Filter Media
  • Pre Filter With Frame
  • Carbon Filter With Frame
  • Cartridge Filter
  • Cellulose Air Cartridge Filter
  • Spun Bonded Polyester Air Cartridge Filter
  • HEPA
  • โซลินอยด วาวล์
  • โครงตะแกรง (กรงกระรอก)

 

News & Event

Articles

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกใช้ประเภทของผ้ากรอง จะขึ้นอยู่กับประเภทของการกรอง และสภาพแวดล้อมในการกรอง หรือเรื่องฝุ่นละอองสะสมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ ประเภทของการกรอง (a) กรองอากาศ หรือ (b) กรองของเหลว การต้านทานความร้อน การทนต่อสารเคมี คุณสมบัติทางกายภาพของผ้ากรอง ...